حق برخی از نامزدها تضییع شده است

شریعتی با بیان اینکه به برخوردهای شخصی در بحث بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها معترض هستیم، تصریح کرد: باید در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورا با همه بر اساس یک میزان و سنجه برخورد شود، نه اینکه اقدام به رد صلاحیت کاندیداهایی کنیم که با آن‌ها مخالف هستیم؛ هیچ‌کس حق ندارد حقوق کاندیداها را تضییع کند.

خورنا- استاندار خوزستان با بیان اینکه به برخوردهای شخصی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها معترض هستیم، گفت: باید در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورا با همه بر اساس یک میزان و سنجه برخورد شود، نه اینکه اقدام به رد صلاحیت کاندیداهایی کنیم که با آن‌ها مخالف هستیم.

دکتر غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به رایزنی‌های خود با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور در خصوص بررسی صلاحیت تعدادی از نامزدهای رد صلاحیت‌شده شوراها در خوزستان، اظهار کرد: با رایزنی‌هایی که انجام شد، خوشبختانه تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت‌شده شوراها مجدداً تأیید صلاحیت شدند.

وی تصریح کرد: خواسته ما بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها با سعه صدر و اغماض و بدون تنگ نظری است، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد تنگ‌نظری در روند بررسی صلاحیت برخی کاندیداها از سوی دست‌اندرکاران این امر بودیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: هیأت عالی نظارت بر انتخابات خوزستان، اختیار دارد که صلاحیت کاندیداهای ردصلاحیت شده را در صورتی که در حق آن‌ها اجحاف و ظلمی صورت گرفته، بررسی یا تأیید کند. البته این هیأت تاییوصلاحیت تعدادی از کاندیداهای ردصلاحیت شده را انجام داده اما هنوز هم نظر ما در این زمینه تأمین نشده است.

شریعتی بیان کرد: با شناختی که از بسیاری از کاندیداهای ردصلاحیت شده شوراها در سطح استان دارم، فکر می‌کنم که کاندیداتوری انتخابات شوراها حق این افراد است اما این حق تضییع شده است.

وی در پاسخ به انتقادات برخی افراد نسبت به اینکه لابی یا رایزنی استاندار در بحث تاییدصلاحیت کاندیداها با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور فاقد وجاهت قانونی است، گفت: مگر لابی این افراد در همین زمینه، از وجاهت قانونی برخوردار است؟ سعی ما دفاع از حقوق مردم است. ما هیچ‌گونه فشاری برای تأیید صلاحیت نامزدها بر دست‌اندرکاران بررسی صلاحیت کاندیداها نیاورده‌ایم.

استاندار خوزستان ادامه داد: ما به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور توضیح دادیم که نسبت به برخی از کاندیداهای ردصلاحیت شده که از آن ها شناخت داریم، ظلم شده و باید با اغماض بیشتری نسبت به این مسأله نگاه شود. از تأیید شدن صلاحیت برخی کاندیداها خوشحالیم، اما افرادی که در سطح همین کاندیداها هستند رد صلاحیت شده‌اند. چرا حق این افراد تضییع و در این زمینه به صورت شخصی برخورد شده است؟

شریعتی با بیان اینکه به برخوردهای شخصی در بحث بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها معترض هستیم، تصریح کرد: باید در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورا با همه بر اساس یک میزان و سنجه برخورد شود، نه اینکه اقدام به رد صلاحیت کاندیداهایی کنیم که با آن‌ها مخالف هستیم؛ هیچ‌کس حق ندارد حقوق کاندیداها را تضییع کند.