جشن بزرگ عیدمبعث رسول اکرم ص درهفتکل برگزارشد

حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل گفت: به مناسبت عیدمبعث رسول اکرم ص جسن بزرگی به همت اداره فرهنگ وارشاداسلامی هفتکل وهمکاری فرمانداری ,شهرداری]واداره آب و برق وگروه تئاترچکاوک ,به سرپرستی محمدپاسبان درپارک شادی هفتکل برگزارشد

بهداروندی ادامه داد:این جشن باشکوه دوشنبه شب ۴ اردیبهشت باحضورامام جمعه محترم وحضورپرشورمردم هنردوست هفتکل با هنرمندی هنرمندان بااستعدادهفتکل شامل برنامه های متنوع ای شامل اجرای مسابقه ,نمایش,موسیقی واهداءجوائزبرگزارشدومورداستقبال مردم قرارگرفت