گران ترین خودروهای ایران از بندر امام خمینی وارد کشور میشوند

خورنا: از میان گران ترین خودروهایی که طی ماه گذشته از بنادر جنوبی وارد کشور شده اند، بنز و پورشه رکورد دار تعداد و قیمت به شمار می روند.

بیشترین تعداد خودروهای لوکس از بنادر شهید رجایی و بندر امام خمینی وارد کشور می شوند.