دلار ۲۹۸۰ تومانی روی تابلو رفت/ نرخ های امروز یک صرافی

تابلوی یک صرافی سطح شهر تهران نرخ های ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه امروز را نشان می دهد: