تشریح برنامه های آینده سمن های خوزستان

IMG_5825-picsayخورنا | احمدرضارستمی: آقای کیوانی نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت بر تشکل های استانی در شامگاه افتتاحیه اولین خانه سمن های خوزستان گفت: امیدوارم که این خانه ٬ خانه پیوندها باشد. ما یک دفعه از آقای شریعتی درخواست کردیم و ایشان با همکاری های بی دریغش چه در تخصیص این خانه به سازمانهای مردم نهاد خوزستان و چه در پشتیبانی در سایر موارد سنگ تمام گذاشتند و این لحظه تاریخی بدون شک به نام استاندار پر تلاش خوزستان ثبت خواهد شد. امیدواریم بقیه مدیران استانی هم در کنار ما لحظات تاریخی بسیاری را ثبت کنند .

وی برنامه های آینده سمن های خوزستان را در چند بند به قرار زیر تشریح کرد :

۱) گام دوم پس از راه اندازی خانه سمن های خوزستان٬ راه اندازی خانه سمن ها در کنار شهرداری ها و فرمانداری های دیگر شهرهای استان است که در مصوبه آن تصویب شده که فقط به اهواز بسنده نکنیم .

۲)انتخاب منتخبین سمن ها در شهرستانها با توجه به رسیدن آنها به حد نصاب یعنی هر نماینده در کنار شهرداریها و آن هم به عنوان مشاور و پل ارتباطی باشد .

۳)راه اندازی پارک سمن ها٬ که در این پارک توانمندی ها و کارهایی که نیاز به نمایش است به طور مستقل و با هماهنگی معاونت سیاسی اجراء میکنیم . و در این راستا شورای شهر در اهواز و دیگر شهرستانها این پارکها را در اختیارمجموعه سمن ها قرار میدهند. لازم به ذکر است که مصوبه این طرح در زمان آقای مقتدائی بوده است .

۴)فاز بعدی که جزء اولویت های استان و کشور است٬ ثبت جهانی رودخانه کارون و ثبت میراث فرهنگی ایذه و دزفول است که ما بتوانیم رکوردار ثبت جهانی در کشور باشیم .

۵)انجام پروژه فرهنگ سازی در بحث آسیب های که یکی از اولویت های مقام معظم رهبری و مسئولین کشور است .

۶)توانمند سازی انجمن های خیریه و راه اندازی سایت نظارت ارزیابی و تقسیم بودجه ای که از طریق مردم به انجمن های خیریه واریز میشود و از طریق سایت هایی که راه اندازی میکنیم این مسائل را پیگیری میکنیم .

در پایان از همه عزیزان و مسئولینی که از شهرستانها به این مراسم آمدند و نیز از تمام کسانی که تا این لحظه در کنار ما همچنان قرار دارند تقدیر و تشکر میکنیم .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.