درباره ما

خبرگزاری خورنا در شهریور ماه ۱۳۹۰ توسط علی چاروسائی تاسیس شد. این خبرگزاری در سال ۱۳۹۳ مجوز رسمی خود را از هیات نظارت بر مطبوعات کشور و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با شماره ۷۴۰۴۴ دریافت کرد. هرچند مجوز خورنا سراسری است اما عمده فعالیت این خبرگزاری در حوزه استان خوزستان است. مرکز این رسانه هماکنون در شهر اهواز قرار دارد و با بیش از ۴۰ خبرنگار و ده ها هزار مخاطب ثابت در فضای مجازی از بزرگترین، پرمخاطب ترین و معتبرین ترین رسانه های استان است و به عنوان یک رسانه مرجع در استان خوزستان شناخته میشود.