X جدایی حوزه انتخابیه ماهشهر از امیدیه و هندیجان

خورنا: حبیب آقاجری با بیان اینکه جمعیت و وسعت حوزه انتخابیه‌اش بسیار زیاد است و کار برای تنها یک نماینده مشکل کرده است خواستار تقسیم حوزه انتخابیه اش به دو قسمت شد. آقاجری، نماینده…