vpn قانونی

خورنا: محمود واعظی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران که در حاشیه افتتاح مرکز تبادل ترافیک اینترنت برگزار شد از بررسی رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت در شورای عالی فضای مجازی، بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات، رفع عدم کیفیت تلفن همراه و نیز افزایش پهنای باند اینترنت کشور خبر داد. مردم باید از اینترنت با سرعت بیشتری استفاده کنند وی با اشاره به راه اندازی مرکز بین المللی تبادل ترافیک اینترنت که باعث افزایش پهنای باند اینترنت و ارایه تسهیلات به عرضه کنندگان خدمات در داخل کشور می شود گفت: با راه اندازی… در ادامه بخوانید