SHOUSH IRAN

37
خورنا: معاون اداره کل میراث فرهنگی خوزستان از قرار گرفتن پرونده ثبت جهانی شهر شوش در مراحل پایانی خبر داد و گفت: در این پرونده کمبود اعتبار وجود ندارد. سیدحکمت موسوی امروز در گفت‌وگو…