;hv

خورنا/ ‘افشین تک دستان’ چهارشنبه  با اشاره به نزدیک شدن به فصل بارندگی ها گفت: از مشکلات شهرهای صنعتی خوزستان بویژه شهر اهواز وجود صنایع کلان است که در زمان بارش باران ، شسته شدن این آلاینده ها که دارای ترکیبات شیمیایی وخطرناک هستند به صورت روان آب وارد کارون می شود. وی افزود: به دلیل قدیمی بودن سامانه فاضلاب بویژه در شهر اهواز، با شدت بارندگی ،در بیشتر مناطق فاضلاب بالا آمده و با روان آب ها یکی می شود و باقی ماندن این آب های آلوده و وارد شدن به رودخانه موجب می شود فاضلابی بدون تصفیه و بسیار… در ادامه بخوانید