cng امیدیه

خورنا: شهرستان امیدیه با کمبود جایگاه CNG مواجه است. به گزارش خبرنگار خورنا از امیدیه، شهرستان امیدیه علی رغم داشتن جمعیت نسبتا زیاد و وجود خودروهای داخلی و همچنین تردد فراوان خودروهایی که در اثر قرار گرفتن امیدیه در مسیر اصلی شهرستان های منتهی به مرکز استان قرار گرفته است متآسفانه کمبود جدی جایگاه CNG را احساس میکند. این در حالی است که تا چندی پیش امیدیه دارای دو پمپ گاز بود و بر اساس گفته ها  شنیده میشد پمپ CNG شهرداری امیدیه در حال افتتاح میباشد اما متاسفانه علی رغم گذشت چند سال نه… در ادامه بخوانید