8 کشتی گیر و دومربی اندیمشکی در رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنکی

خورنا : از روز چهارشنبه 28 خرداد ماه مرحله نهایی مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان انتخابی تیم ملی در شهرستان قزوین برگزار خواهد شد که بر این اساس از شهرستان اندیمشک 8 نماینده با شرکت در مسابقات مختلف توانستند مجوز حضور در این مرحله از سوی کادر فنی تیم ملی دریافت نمودند . گفتنی است وزن کشتی اوزان 80 ، 85…