8 نفری که در پیروزی روحانی مهم ترین نقش را داشتند

خورنا: حسن روحانی ، پس از یک رقابت سنگین ، توانست برنده انتخابات شود. علاوه بر اراده الهی ، خواست مردم و تلاش های شبانه روزی اعضای ستادهایش ، این چند نفر هم در پیروزی او نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری دارند: حسن روحانی: شخصیت محکم ، سوابق درخشان ، فن بیان ، آراستگی چهره…