77 محموله خارجی غیر استاندارد

37
خورنا: رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره‌کل استاندارد خوزستان از جلوگیری از ورود 77 محموله خارجی غیر استاندارد به کشور خبر داد. سیما پشم‌فروش اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران به‌ویژه ماده…