600 هزار

مدیر تعاون روستایی خوزستان

با توجه به تفاوت که بین قیمت موجود در بازار، و قیمت خرید تضمینی دولت وجود دارد پیش‌بینی می‌شود تشکل‌های تحت نظارت این مدیریت در سال زراعی جاری حدود ۶۰۰ هزار تن ذرت با نرخ تضمینی را از کشاورزان ذرت‌کار این استان خریداری کند. وی با بیان اینکه طبق قیمت اعلام شده از سوی دولت، هر کیلوگرم ذرت…