6میلیون

مدیرعامل شرکت بیمه سلامت کشور

خورنا :انوشیروان محسنی‌بندپی، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان، اظهار کرد: سلامت یک نعمت خدادادی است که بشر همه امکانات خود را به کار گرفت تا سلامت را حفظ کند و آن را…