550 هکتار

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خوزستان

حسن دهقانیان’ عصر یکشنبه در حاشیه نشست هماهنگی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خرمشهر در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از شبکه های فرعی، آبیاری و زهکشی زیرزمینی و تسطیح اراضی کشاورزی خوزستان به اتمام رسیده است. وی با اشاره به اجرای این طرح در کل مناطق خوزستان به غیر…