5 اندیمشکی در تیم کشتی فرنگی منتخب خوزستان

12
خورنا : ه گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، از سوی شورای راهبردی و فنی کشتی فرنگی استان ، اعضای تیم منتخب کشتی فرنگی نونهالان خوزستان بمنظور اعزام به مسابقات قهرمانی کشور به شرح ذیل معرفی شدند . یادآور…