5 اسفند

خورنا – باسمه تعالی پنجم اسفندماه، زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم این سرزمین ، خواجه نصیرالدین طوسی ، روز ملی مهندس نامگذاری شده است،‌‌ تاریخ پرافتخار ایران اسلامی مفتخر به داشتن مهندسان فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن این مرزو بوم بوده اند و امروز هم باتقویت اخلاق حرفه…