4g

37
خورنا/ بسته اینترنت موبایل با حجم و مدت زمان زیاد توسط ایرانسل ارائه شد تا کاربران ۳G این اپراتور بتوانند از خدمات دیتا پر سرعت این نسل تلفن همراه استفاده بیشتری داشته باشند.ایرانسل با ارائه بسته های اینترنت ۳،…