4 قلو

خورنا: سه نوزاد از چهارقلوهایی که شهریور امسال در شوشتر به دنیا آمده بودند دو روز گذشته به طور ناگهانی فوت کردند. به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه گذشته خبری با عنوان “زن 30 ساله‌ شوشتری چهارقلو به دنیا آورد” در رسانه ها منتشر شد. با پیگیری های خبرنگاران مشخص شد که در چند…