4 بانده شدن هندیجان دیلم

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی هندیجان گفت: پروژه چهار بانده کردن محور هندیجان، دیلم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. حجت الله ابوعلی افزود: به منظور آسان سازی آمد و شد در محور هندیجان به دیلم و ماهشهر مرحله سوم جاده هندیجان به دیلم تکمیل شده است. وی افزود: مرحله چهارم این…