377 ماموریت انجام شده در یكماه گذشته اورژانس 115 اندیمشك

خورنا : علیرضا محمودی رئیس فوریت های پزشکی گفت: مرکز اورژانس این شهرستان در کنار دیگر کادر بهداشت و درمان به خدمات رسانی شبانه روزی مشغول هستند. وری در ادامه به ارائه گزارشی در این رابطه پرداخت و گفت: در یکماه گذشته نیروهای مرکز اورژانس ۱۱۵ اندیمشک به  ۳۷۷ ماموریت اعزام که ۱۴۵ مورد آنها تصادفی و ۲۳۲ ماموریت غیر…