3 درصد نفت خوزستان

خورنا: حسن روحانی امروز در خوزستان گفته است: برای اختصاص ۲ درصد درآمد نفت به خوزستان باید مشورت بگیرم. به گزارش خورنا، در میان 447 وعده انتخاباتی روحانی، یکی از مهمترین وعده‌ها به استان خوزستان اختصاص داشت….