3 برابر

خورنا/ سیدفرزاد حسینی امروز  در اهواز اظهار کرد: در مرداد ماه سال ۹۳ تعداد هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان خوزستان جان خود را از دست داده‌اند. وی اضافه کرد: آمار فوت‌شدگان حوادث ناشی از کار در مرداد ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌ها دو نفر بود، افزایش سه…