25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک سند دار می شوند

۲۰۱۴۱۲۸۱۳۴۱۴۱۸۰۶۱۷۲۵۱_برداشت-ذرت-در-اندیمشک

سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک

خورنا:سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: اراضی کشاورزی دارای .نسق کشاورزی در اندیمشک سند دار می شوند. به گزارش خورنا از اندیمشک، محمد  جعفر افرین…