24 خرداد

در سالروز پیروزی روحانی در انتخابات؛

خورنا _ سید عماد طباطبائی:  سید محمد خاتمی در همایشی که در نزدیکی یکی از سحرهای ماه مبارک رمضان پارسال حضور داشت بیان کرد: ” چند سال پیش همین جا ، هنگام غروب آفتاب بود و گفتم هنگام غروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم و الآن نزدیک سحر است و باز هم صبح را دوست دارم.” 24…
خورنا: دستگاه تبلیغات رسمی ، شامل صدا و سیما ، روزنامه های متعلق به بخش عمومی و دولتی ، خبرگزاری های رسمی و شبه رسمی ، سایت های وابسته به نهادهای قدرت ، در 8 سال گذشته ، به طور یک صدا و یک دست و با تمام قدرت و قوا ، علیه هاشمی و…