24 خرداد

در سالروز پیروزی روحانی در انتخابات؛

خورنا _ سید عماد طباطبائی:  سید محمد خاتمی در همایشی که در نزدیکی یکی از سحرهای ماه مبارک رمضان پارسال حضور داشت بیان کرد: ” چند سال پیش همین جا ، هنگام غروب آفتاب بود و گفتم هنگام غروب…