2 محموله ی امدادی اندیمشک به ایلام رسید

12
خورنا : کمک های ارسالی هلال احمر اندیمشک میان حادثه دیدگان زمین لرزۀ مورموری ایلام توزیع شد. پس از وقوع زمین لرزهای متعدد منطقه ی مورموری ایلام در اقدامی انسان دوستانه و ارزشمند در حالی که در…