2 محموله ی امدادی اندیمشک به ایلام رسید

خورنا : کمک های ارسالی هلال احمر اندیمشک میان حادثه دیدگان زمین لرزۀ مورموری ایلام توزیع شد. پس از وقوع زمین لرزهای متعدد منطقه ی مورموری ایلام در اقدامی انسان دوستانه و ارزشمند در حالی که در اثر تکان های ناشی از پس لرزه ها هلال احمر شهرستان اندیمشک خود نیز درآماده باش کامل به سر…