1+5

خورنا: یک عضو تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 از نزدیک بودن به دستیابی به توافق با این گروه خبر داد. سید عباس عراقچی پیش از ورود به جلسه با اعضای 1+5 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موارد اختلافی بین دو طرف هنوز وجود دارد گفت: دستیابی به توافق نزدیک است. مذاکرات کارشناسی میان معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5…