142 کیلوگرم مواد مخدر در دزفول کشف شد

خورنا فرمانده انتظامی دزفول از کشف ۱۴۲ کیلوگرم ماده مخدر حشیش و تریاک در این شهرستان خبر داد و گفت: این مواد از دو عامل اصلی ترانزیت مواد مخدر در کشور کشف و توقیف شد. یه گزارش ایرنا سرهنگ احمد چنداز روز چهارشنبه در تشریح عملیات کشف این مواد مخدر افزود: این محموله که شامل بیش از ۷۵ کیلوگرم حشیش…