142 کیلوگرم مواد مخدر در دزفول کشف شد

12
خورنا فرمانده انتظامی دزفول از کشف ۱۴۲ کیلوگرم ماده مخدر حشیش و تریاک در این شهرستان خبر داد و گفت: این مواد از دو عامل اصلی ترانزیت مواد مخدر در کشور کشف و توقیف شد. یه گزارش ایرنا سرهنگ احمد…