13 آبان 92

خورنا: صداوسیما امسال برخلاف سال های گذشته تبلیغات وسیعی را برای ترغیب مردم به حضور در مراسم 13 آبان آغاز کرده است. به گزارش خورنا، در روز های گذشته صداوسیما تبلیغات وسیعی را در شبکه های مختلف سیما برای تشویق مردم به حضور در مراسم 13 آبان آغاز کرده است و این در حالی است که تاکنون چنین…