نظرسنجی بعد از مناظره سیاسی

photo_2016-12-05_00-04-14
خورنا – گروه سیاسی: امروز مجلس شورای اسلامی شاهد اعتراض یکپارچه نمایندگان خوزستان به طرح های انتقال آب از سرشاخه های کارون بود که بازتاب…
img_20161204_184657
خورنا | نیلوفر ربیعی: گروه خیریه یار فرشتگان به منظور کمک به کودکان اوتیستیک جشنواره ی خیریه ای با همکاری دانشگاه شهید چمران برگزار…