ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ

37
خورنا: ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ از تجهیز دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به سیستم اتوماسیون اداری خبر داد. ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ گفت‌وگو ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ…