۱۴۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح فاضلاب اندیمشک اختصاص یافت

رئیس اداره آب و فاضلاب اندیمشک:

علی رضا بنیادی فر در اظهار داشت: نیروی انسانی مهم‌ترین نیازها و ارکان بخش‌های مختلف اجرایی است و در صورت توجه به خدمات این حوزه با افزایش کارایی نیروی انسانی، رضایت شهروندان از خدمات بخش‌های مختلف اجرایی و اداری بیش از گذشته تقویتمی‌شود. وی با اشاره به مشکل عدم پرداخت حقوق برخی کارکنان مرتبط با اداره آب و فاضلاب شهرستان…