ییس جدید میراث فرهنگی اندیمشک

خورنا: محمد صادقی به عنوان رئیس جدید اداره ی میراث فرهنگی اندیمشک انتصاب گردید. به گزارش خورنا از اندیمشک، طی آئینی با حضور معاون فرماندار و مشاور ارشد مدیر کل میراث فرهنگی ، رییس جدید میراث فرهنگی اندیمشک معرفی شد. بیگدلی مشاور…