یک

در گفتگو با خورنا مطرح شد؛

آمنه محتشمی-خورنا:منصور قمر با بیان اینکه تخصیص یک درصد از درآمد پتروشیمی ها به شهرستان ماهشهر برای توسعه آن امری ست حیاتی و اجتناب ناپذیر خاطرنشان کرد:به طور جدی و با همکاری مدیران منطقه پیگیر اختصاص این درصد از درآمد مجتمع های پتروشیمی در منطقه هستیم و به سادگی از آن نخواهیم گذشت. فرماندار شهرستان بندر ماهشهر درگفتگوی اختصاصی خود…