یک منطقه باستانی اندیمشک فروخته شد

thumb.php

تاراج اراضی باستانی لور اندیمشک

خورنا : ریس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اندیمشک فروش منطقه باستانی ˈ لورˈ را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: میراث…