یکی از علل اصلی ریزگردها

۲۱۸۹۹۸۶

رئیس کمیسیون انرژی مجلس

خورنا – فریدون حسنوند ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان که با حضور وزیر نفت، استاندار خوزستان و نمایندگان شهرهای…