یکصد هزار فرم ثبت نام

خورنا: مدیرکل پست استان خوزستان از توزیع یکصد هزار فرم ثبت نام اعلام نیاز یارانه ها در روستاهای استان که بدون دفتر ارتباطی پستی هستند خبرداد. ˈمهران حموله ˈ اظهار داشت: در استان خوزستان 400 روستا مجهز به دفاتر ارتباط پستی هستند و برای سه هزار و 971 روستای فاقد دفاتر ارتباط…