یون های اهواز

خورنا: با گذشت بیش از چهار ماه از بهره برداری «سپر یونی»، سازمان حفاظت محیط زیست هنوز حاضر نیست درباره این تکنولوژی جدید مقابله با ریزگردها شفاف سازی کند و نحوه فعالیت و تاثیر آن بر محیط زیست در هاله ای از ابهام است.   «دستگاه تعديل كننده كيفيت هوا و اقليم»، «رسوب دهنده الكتروستاتيك» يا…