یوسف دریس شهردار اروند کنار

خورنا: شهردار اروندکنار از تکمیل پارک جدید این شهر تا پایان سال جاری خبر داد. یوسف دریس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اروندکنار از تکمیل پارک جدید این شهر تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: یکی دیگر از پروژه‌های در حال اجرا احداث پارک جدید در این شهر است که با…