یورو4

مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان خبر داد:

خورنا/ مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان در رابطه با عرضه نشدن بنزین پاک یورو۴ در کلان شهر اهواز با وجود آلودگی های این شهر گفت: عرضه این بنزین بر اساس تولیدات پالایشگاه های هر منطقه بوده و شرکت نفت نیز…