یعقوب سلیمانییعقوب سلیمانی

خورنا: مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج مستضعفین از برگزاری «جشنواره ملی سرزمین نور» در خرمشهر خبر داد. یعقوب سلیمانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: «جشنواره ملی سرزمین نور» در خرمشهر برگزار خواهد شد. وی افزود: «جشنواره ملی سرزمین نور» به مدت 10 شب با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران…