یارانه مرحله دوم

37
خورنا: با نزدیک‌شدن به زمان توزیع پرسشنامه ثبت‌نام دوباره برای دریافت یارانه نقدی در روزهای آینده، گمانه‌زنی درباره تعیین سقف درآمد خانوارها به‌عنوان معیار ثبت‌نام یا عدم‌ثبت‌نام قوت گرفته است. به گزارش همشهری مردم این روزها می‌پرسند، دولت چه میزان…