یارانه ثروتمندان

خورنا: سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی هیچ عجله ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می‌گیریم، اعلام کرد: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به احتمال فراوان از ابتدای سال 93 اجرا می‌شود. محمدباقر نوبخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: براساس ماده 7 قانون هدفمندی…