یادی از سردار شهید توکل قلاوند

مردی از تبار اقتدار

خورنا – محمدامین جمشیدی : اندیمشک و دوکوهه نامی آشنا در دوران دفاع مقدس است و شهید توکل قلاوند از سردارانی است که در منطقه دشت عباس خوزستان در دوران دفاع مقدس صحنه هایی حماسی آفرید… در طلوع خورشید یکی از روزهای سال ۱۳۴۰ در منطقه مهرزیل از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، کودکی به نام توکل پای به…