یادگار امام خمینی

خورنا: حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی اظهار داشت: در جامعه شاهد هستیم که مردم با امید بسیار زیادی به فکر، دست و اندیشه  و سخن دوستان عزیز در دولت محترم چشم دوخته‌اند که آن را مغتنم می دانیم و آن را نقطه قوت دولت عزیز می دانیم و مثل مردم چشم امید به آینده سرزمین…