یادمان دفاع مقدس اندیمشک

گرد فراموشی بر پیکر شهید کلانتری

خورنا : خوزستان پر مهر سرشار از افسانه و مقاومت است … اروند و دوکوهه و شلمچه تنها بخشی از تاریخ با شکوه این دیار است … اما حکایت یادمان شهید کلانتری اندیمشک حکایتی است از گذر زمان … از فراموشی یادمان مردان بی ادعا…. حکایت یادمان مظلومیت اندیمشک پس از آغار جنگ تحمیلی هشت ساله و همجواری استان خوزستان با…