یادداشت علی چاروسائی

خورنا – علی چاروسائی(مدیرمسئول): سرانجام پس از سه روز آتش سوزی و خسارت مالی زیاد به کشور شعله های آتش در پتروشیمی بوعلی همزمان با اتمام سوخت مخزن ۲۰۰۱c  خاموش شد. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت و ۳۳ نفر مصدوم شدند. بعد از خاموش شدن این آتش اولین قربانی این حادثه رییس تعمیرات پتروشیمی بوعلی بود که…