گوشت

خورنا|احمدرضارستمی: دکتر شکراله سلمان‌زاده معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اظهار داشت: بیماری تب کریمه کنگو بیماری بومی‌ استان خوزستان است که با گرم شدن هوا انتقال این…
خورنا | احمدرضا رستمی : محمد مشکور زاده ٬ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اعلام میزان افزایش رشد صعودی درصد تولید گوشت قرمز و شیر نسبت به مدت مشابه…
خورنا سرهنگ ‘نادر سهیلی’ با اعلام این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ‘کفیشه’ خرمشهر با کنترل تردد خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مظنون و آن را متوقف کردند که در بازرسی از داخل این…